Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 01 2019

3491 a180
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
4230 f847 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
2344 5ac3 500
Reposted fromnenya nenya viapodkreslajmnie podkreslajmnie
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm.
— J. Żulczyk
Wolni jesteśmy tylko tam, gdzie nas jeszcze nie znają.
— Limboski
4986 a546 500
Wiem potrzebujesz tego czego ja
Nigdy mogę Ci nie dać
Nie dlatego, że nie chcę Ci dać
A dlatego, że sam tego nie mam
Najgorsze jest jednak to
Twoje rozczarowanie
Wiem zapomniałem Ci powiedzieć, że
Jestem zakochany
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

Znasz mnie tak jak nikt inny nie zna,
Już nie będzie tak łatwo przestać.
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Boże, żeby tak móc być z tobą chociaż parę dni. Mówię ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy zaczynam sobie wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted frompesy pesy viapodkreslajmnie podkreslajmnie
"(...) jestem zmęczony, nie wiem nic i chciałbym tylko złożyć mą twarz na Twoich kolanach, czuć Twoją rękę na mojej głowie i trwać tak przez całą wieczność".
— Franz Kafka "Listy do Mileny"
Reposted fromhelven helven viapodkreslajmnie podkreslajmnie
6537 7dfc 500
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viapodkreslajmnie podkreslajmnie
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viapodkreslajmnie podkreslajmnie
6514 a81b 500
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viapodkreslajmnie podkreslajmnie
6072 9d03 500
0378 b205 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Poczucie bezpieczeństwa, równowaga psychiczna, zadowolenie z życia, poczucie szczęścia - dla osiągnięcia i utrzymania tych stanów ducha potrzebujemy pewności, że kochamy i jesteśmy kochani. Innymi słowy - odwołam się tu do terminologii psychoanalitycznej - potrzebujemy dobrych obiektów. Musimy wierzyć, że w naszym świecie - zewnętrznym i wewnętrznym - trwale obecne są osoby, wartości, z którymi czujemy więź.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim
Reposted frommhsa mhsa viapodkreslajmnie podkreslajmnie
5839 c36e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
5841 9326 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
0834 fb10 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl