Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

8435 4627 500
Reposted fromtgs tgs viapotrzask potrzask
Nie mam dla Ciebie miłości, ktoś tu był przed Tobą
Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrał ją ze sobą

Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń
Nie zacznę Cię kochać, choć przy Tobie się budzę 
Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką
Jeśli pójdę z innym, nie mów - serce Ci pękło
— moja miłość ma narzeczoną, a ja nie mam nic.
Reposted fromniskowo niskowo viatoolong toolong
5591 87e1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaherbatkowa herbatkowa
6023 bd20
Reposted fromirmelin irmelin viathelittleprince thelittleprince
1840 0d35
Reposted frommeem meem viabigevilgrin00 bigevilgrin00
0924 9ac2
Reposted fromtfu tfu viacurlydreamer curlydreamer
5666 0108 500
9625 9227
Reposted fromkarahippie karahippie vialaluna laluna
7030 4af4
Reposted fromnaasty naasty vialaluna laluna
4336 bafd 500
Reposted fromfoods foods vialaluna laluna
Reposted frombluuu bluuu
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
9747 c7b4
Reposted fromkarahippie karahippie viacurlydreamer curlydreamer
4048 839a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viathelittleprince thelittleprince
6666 126f 500
Reposted frommay29th may29th viaRedHeadCath RedHeadCath
0285 3c28 500
9692 d018
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaprengelbitte prengelbitte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl