Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
0233 689f 500
0608 9001 500
Reposted fromTamahl Tamahl viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.
— me.
8159 0894 500
Reposted frompszpsz pszpsz viapodkreslajmnie podkreslajmnie
Utrzymywanie stałego kontaktu wzrokowego jest tak samo istotnym składnikiem eleganckiego stylu bycia i oznaką dobrych manier jak mocny uścisk dłoni. Świadczy o szacunku, jakim darzymy rozmówcę, a także o naszej pewności siebie. W ten sposób dajemy do zrozumienia, że nie mamy nic do ukrycia. Osoba, która utrzymuje kontakt wzrokowy, wysyła komunikat, że jest godna zaufania. Ponadto, gdy patrzymy naszemu rozmówcy w oczy, dajemy mu poznać, że go uważnie słuchamy.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
4644 6454
Każdy wybór jest dla nas tragiczny ponieważ zawsze wiemy, że istnieje świat równoległego wyboru niemożliwy do zrealizowania.
— Carl Cederström – Pętla dobrego samopoczucia
Reposted fromnyaako nyaako viapodkreslajmnie podkreslajmnie
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viapodkreslajmnie podkreslajmnie

October 09 2018

0875 aca8 500
0873 732c 500
Reposted bygenuflection genuflection
0872 9ee6 500
0871 d97a 500
Reposted bymoglismywszystko moglismywszystko
0868 3860 500
Reposted bypodkreslajmnieLusialaparisiennelilacwineneupshcoolstorybro23zlapmniezabiodratwiggylawbakteryja
0867 bb7e 500
Reposted bykmj kmj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl