Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

6365 ba37 500
Reposted frompiehus piehus
2712 8942
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viajanka89 janka89
0238 34e2 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viapiehus piehus
7825 6386
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viapiehus piehus
1571 fc62 500
Reposted fromlifeistragic lifeistragic viapiehus piehus
daj się, kurwa, poznać
— C.
Reposted fromniedopowiedzeniaa niedopowiedzeniaa viapiehus piehus
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viawrazliwa wrazliwa
4665 19f4 500

ellejacksonart:

POSITIVITY / MENTAL HEALTH / ACCEPTANCE / PEACE

4659 4a83
1793 7cce 500

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viakeeplooking keeplooking
4634 1693 500
6132 a7f9

April 24 2017

2802 c227 500
2792 40fb

April 18 2017

Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej 
— Marcin Świetlicki "Tak, kawiarniany dekadentyzm"
Reposted fromnezavisan nezavisan viagdziejestola gdziejestola
9093 4f6f 500

introvertproblems:

Credit @Thebeehive

8701 ecee
Reposted fromdistortedstoryline distortedstoryline viazoou zoou
Pewnego dnia wszystko będzie miało idealny sens. Teraz, śmiej się z niejasności, uśmiechaj przez łzy i pamiętaj, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu.
— Naomi Campbell
Reposted fromesperantoo esperantoo viazoou zoou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl