Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2018

5977 f591
Reposted frommisza misza viagdziejestola gdziejestola
3519 3f82
Reposted fromkarahippie karahippie viaplugss plugss
6664 272d
Reposted fromkortes kortes viaplugss plugss
3498 dfcb 500
Reposted frommalinove malinove viastarryeyed starryeyed

zaburzenie czasem wygrywa

miałam bardzo głupi pomysł powrotu na fejsbunia, ale to umiera i jest bez sensu więc tego nie zrobiłam
za to przypomniałam sobie jak to było jak tam bywałam. chłam tryskał prosto w twarz i w jakiś pojebany sposób bylo to oczyszczające, ale i mega wkurwiające to co widziłam, a czego widzieć ani nie chcialam ani nie powinnam.
nie chce Ci psuć życia i Cię ograniczać. chcę rodziny, picia kawy razem, chodzenia na spacery, prania sobie wzajemnie majtek. usypiania i budzenia się z rana obok. w piżamach, nie nago, ze względu na okoliczności.
i wtedy sobie przypomniałam te zdjęcia i zaczynam wątpić

dlaczego Ty jesteś ze mną? coś tam slyszałam, coś tam widziałam i to się składa w całość.

chcesz nas wykorzystać? zrób coś, upewnij mnie, że tak nie jest
Reposted fromdjLangley djLangley viaDaisy88 Daisy88
4649 2ed8 500
Reposted frompiehus piehus
4026 66b9
how to escape an alligator attack
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit viasistersofmercy sistersofmercy
9795 c9b4 500
Reposted fromvorador vorador viasistersofmercy sistersofmercy
5211 9904
Reposted fromkrzysk krzysk viasistersofmercy sistersofmercy
4703 16ab 500
Different kind of Cat Tax
Reposted fromstraycat straycat viasistersofmercy sistersofmercy
4916 f29b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapiehus piehus
0298 b581
Reposted fromursa-major ursa-major viapiehus piehus
5245 fc50 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapiehus piehus
5242 acac
Reposted from4777727772 4777727772 viapiehus piehus
0359 9a0e
Reposted fromursa-major ursa-major viapiehus piehus
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viaxcvbz xcvbz
2594 6980 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxcvbz xcvbz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl