Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2020

5184 f91d 500
Reposted frompiehus piehus
3359 778f 500
Reposted fromart-is-diverse art-is-diverse viazoou zoou
5245 07b9
Reposted fromHardcores Hardcores viarocktenner rocktenner
1342 82d1 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viamaybeyou maybeyou
1301 df8f 500
Reposted fromnyaako nyaako viamaybeyou maybeyou
Reposted fromslid0 slid0 viaponurykosiarz ponurykosiarz
Reposted fromFlau Flau viaponurykosiarz ponurykosiarz
1949 ee4c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz
1357 3584 500
Właśnie tego chcemy. 
Reposted fromhrafn hrafn viaponurykosiarz ponurykosiarz
0122 55b7
Reposted fromkarahippie karahippie viaponurykosiarz ponurykosiarz

Co nie zabije - to nie zabije i wcale nie musi wzmocnić. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.

— Jacek Walkiewicz
Reposted fromaleander aleander viaponurykosiarz ponurykosiarz
Oto człowiek, którego dusza umarła, a ciało czeka, żeby do niej dołączyć.
— Heather Morris
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapiehus piehus
Bo kiedy nie ma Ciebie, niewiele istnieje
Wiem, że tak trzeba, ale kurwa oszaleję teraz
— Buka "Orchidee"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapiehus piehus
Nie mam serca, wiesz? Zgubiłem je kiedyś, dość dawno. Leży pewnie w którymś rowie, zdeptane, zdeprymowane deszczem i chłodem. I szukam sobie, tak bezsensownie - przecież własnego nie odzyskam.. Szukam kogoś, kto mi w tę dziurę pomiędzy żebrami wsadzi swoje serce.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapiehus piehus
Czasem tak mnie to wszystko męczy, że nawet nie mam siły źle się czuć.   
— Charles Bukowski
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromDarkAndLonley DarkAndLonley viapiehus piehus
Wystarczy tylko się uśmiechnąć, by ukryć zranioną duszę, i nikt nawet nie zauważy, jak bardzo cierpisz.
— Robin Williams
Reposted fromtomowa tomowa viapiehus piehus
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromborn2die born2die viapiehus piehus
To dopiero początek i nic z tego, co Nas czeka, nie będzie proste.
— Becca Fitzpatrick
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl